Με την ιδιότητα του εκπροσώπου της FIA, η οποία αποτελεί τον επίσημο σύμβουλο της Ε.Ε σε θέματα οδικής ασφάλειας, η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων κατέθεσε στην κυβέρνηση μία ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων.


Η πρόταση αυτή απευθύνεται στους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, μεταφορών, δημόσιας τάξης και υγείας και περιλαμβάνει δώδεκα κύριες αλλαγές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, η εφαρμογή των οποίων είναι σε θέση να περιορίσει τη μάστιγα αυτή των ελληνικών δρόμων.


1. Εισήγηση για τη δημιουργία ενός ενιαίου επιτελικού φορέα που θα αποφασίζει, θα υλοποιεί και παράλληλα θα ελέγχει όλα τα προς εφαρμογή προγράμματα/ μέτρα για το οδικό δίκτυο

2. Υιοθέτηση ολοκληρωμένου προγράμματος οδικής ασφάλειας με σχεδιασμό άμεσης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής, με σκοπό τη μείωση των τροχαίων.

3. Δημιουργία ειδικού ταμείου διαχείρισης για το πρόγράμμα της οδικής ασφάλειας.

4. Δημιουργία Ειδικού Σώματος Τροχαίας το οποίο θα διαθέτει τον ανάλογο, σύγχρονο εξοπλισμό.

5. Ένταση της αστυνόμευσης και επιβολή προστίμων, ειδικά για παραβάσεις που μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για πρόκληση ατυχήματος (υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση προτεραιότητας, μέθη κ.λπ.).

6. Αμεσες επεμβάσεις για τη βελτίωση της εικόνας του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.

7. Εισαγωγή του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.

8. Ενίσχυση του θεσμού των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

9. Αναθεώρηση του τρόπου έκδοσης αδειών οδήγησης και παράλληλη κλιμάκωση των διπλωμάτων ανάλογα με την εμπειρία και την ιπποδύναμη, σε σχέση με τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα.

10. Αναθεώρηση του Κ.Ο.Κ ώστε να συμβαδίζει ρεαλιστικά με τα σύγχρονα δεδομένα.

11. Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας άμεσης επέμβασης του υπουργείου υγείας, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι μεταφοράς και παράλληλα να βελτιωθεί το επίπεδο πρώτων βοηθειών στους τραυματίες των τροχαίων ατυχημάτων.

12. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσω διαφημίσεων, εκπομπών, συζητήσεων και όποιων άλλων τρόπων μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των οδηγών.

Πηγή: auto.in.gr