Πάει καιρός και μάλιστα αρκετός από την τελευταία συνάντηση.. Πιστεύω πως με μια μικρή οργάνωση μπορούμε να μαζευτούμε για έναν καφέ και να πούμε τα νέα μας.. Ακούω γνώμες πρώτον αν θέλετε κάτι τέτοιο και δεύτερον πότε θα σας βόλευε...!!