Τελικά τα βρήκα όλα...
Είναι μέσα στην πόρτα του οδηγού. Όποιος χρειάζεται κάτι μου λέει